Dělení animoterapie na AAA, AAT, AAE a AACR

Existuje několik způsobů, jak definovat, co to je animoterapie? Jedním z těch hlavních je dělení s ohledem na zaměření a cíle.

V této kvalifikaci vycházíme z toho, že ačkoli jsou metody podobné pro různá prostředí i typy klientely, v rukou odborníka se specifickým zameřením a cíli se animoterapie mění v plnohodnotnou metodu podpory léčby. Stejný odborník se ale může rozhodnout, že zatímco u jednoho klienta se bude bude intenzivně věnovat naplňování konkrétních léčebných cílů, jinému prostě přijde udělat radost. Jde tedy o to, co od této metody čekáme a jak k ní budeme přistupovat.

V oboru najdete mnohé zmíňky o tomto dělení ve zkratkách. Mnoho lidí zkrátilo už i ty zkratky a místo AAA říkají "áčko", AAT "téčko" apod. Je ovšem čím dál méně těch, kteří si pod těmito zkratkami umí představit konkrétní rozdíly ve způsobu práce i přípravy týmu. Tyto detaily jsou k dispozici v literatuře a probíráme je i na našich kurzech. Pro přehlednost zde ale uvádíme jak české, tak původní anglické názvy.

Typy animoterapie

Podle zaměření dělíme terapie za pomoci zvířat (tj. animoterapie nebo také zooterapie) na:

  • AAA = animal-assisted activities - aktivity za pomoci zvířat, kde se pomocí přirozeného kontaktu člověka a zvířete zaměřujeme na zlepšení kvality života klienta a obecnou aktivizaci

  • AAT = animal-assited therapy - terapii za pomoci zvířat, která je cíleným kontaktem, kde nasměrování a úkoly určuje odborník (fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog apod.) a animoterapie se tak stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace klienta

  • AAE = animal-assisted education - vzdělávání za pomoci zvířat, kde pedagogové využívají pozitivní vliv zvířat na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky

  • AACR = animal-assisted crisis response - krizová intervence za pomoci zvířat, kdy kontakt zvířete a člověka v krizové situaci/prostředí působí na odbourání stresu a napomáhá k celkovému zlepšení psychického a/nebo i fyzického stavu klienta.

Poznámky pro ty, kteří se snaží vyznat v anglické terminologii:

  • Pojem "animal-assisted" znamená doslova "zvířaty asistovaná" což zní hrozně a tak to nahrazujeme naším "za pomoci zvířat".
  • Pozor na možnou záměnu s pojmem "assistant animal" tedy asistenční zvíře (např. pes), což je něco úplně jiného.
  • V angličtině pro stejný význam jako animal-assisted používají ještě další výraz "animal-facilitated", což lze přeložit jako "zvířaty zprostředkovaná". V češtině to nezní o nic líp, ale kupodivu to dělá o něco lepší dojem v angličtině.

 

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.