Informační balíček ke Zkouškám canisterapeutických týmů

Kompletní dokumentace ke zkouškám: 12.9. a 18.9.2010, Poděbrady

Prosíme, abyste si vytiskli a důkladně pročetli následující dokumenty!

1. krok: Propozice zkoušek
V tomto dokumentu se dozvíte vše o místě konání, cenách atd. Propozice si vytiskněte a mějte je při ruce!

2. krok: Statut společnosti Anitera o.p.s.
Než se k nám přidáte, měli byste mít jasnou představu o zaměření a způsobu fungování naší organizace. Kromě informací na webu je stěžejním dokumentem Statut společnosti, který upravuje cíle i podmínky fungování naší společnosti.

3. krok: Řád ochrany zvířat při canisterapeutických zkouškách Anitera o.p.s.
Tento Řád je oficiálním dokumentem ošetřujícím otázku ochrany zvířat a je povinným čtením pro všechny zúčastněné! Seznámení se s tímto Řádem je Vaší zákonnou povinností ... a samozřejmě také jeho dodržování!

4. krok: Interní zkušební řád
Ačkoli disciplíny jsou vypsané i v Řádu ochrany zvířat, tento dokument vysvětluje princip, cíle a způsob hodnocení zkoušek a další interní pravidla pro jejich průběh. Toto už je praktický dokument, který Vám napoví, co Vás čeká.

5. krok: Přihláška
Přihlášku si vytiskněte, vyplňte a podepište! Následně ji můžete koordinátorce odeslat poštou nebo ji naskenovat a poslat e-mailem. V každém případě nezapomeňte na požadované přílohy!

Omlouváme se, že je informací tolik, ale naši koordinátoři pracují ve volném čase a pročtením dokumentů a webu patrně najdete odpovědi na většinu Vašich otázek. Pokud by cokoli nebylo jasné, určitě nás kontaktujte!

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.