Animoterapeutické služby - výňatek ze Statutu

Definice cíle a rozsahu našich animoterapeutických služeb jak je uvedená ve Statutu společnosti Anitera o.p.s.

Animoterapeutické služby zprostředkovávání kontaktu člověka se zvířetem: Poskytování animoterapeutických služeb a zprostředkování pozitivního až léčebného kontaktu se zvířaty osobám v nepříznivé životní situaci, za účelem zlepšení kvality života a/nebo dosažení osobních cílů v oblasti zdraví, vzdělávání a sociálních vztahů.

Skrze svou síť dobrovolníků i profesionálů společnost poskytuje animoterapeutické služby osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Základním okruhem klientů jsou zejména:

  1. Osoby se zdravotním postižením, onemocněním nebo v rehabilitaci

  2. Osoby v nepříznivé sociální situaci

  3. Oběti násilí nebo krizových situací

  4. Osoby léčící se ze závislostí

  5. Studenti se speciálními potřebami nebo výchovnými problémy

  6. Osoby v zařízeních nápravné výchovy

  7. Další osoby, jejichž znevýhodnění nebo nepříznivá životní situace jim znesnadňují nebo znemožňují přirozený sociální kontakt s lidmi a zvířaty nebo u nichž by takový kontakt mohl přispět ke zlepšení jejich nepříznivé situace.

Společnost klientům poskytuje služby prostřednictvím proškolených dobrovolníků či profesionálů a zvířat, která byla záměrně identifikována jako vhodná pro tento typ služeb.

Všechny osoby odpovídající popisu okruhu klientů (nebo jejich zástupci) mají právo požádat o animoterapeutické služby, které budou poskytovány všem za stejných podmínek. Společnost vede registr zájemců o animoterapeutické služby a zprostředkovává kontakt s jednotlivci, kteří v dané oblasti animoterapeutické služby nabízejí.

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.