Kurz canisterapie a vše o něm

Před tím, než se stanete canisterapeutickým týmem, musíte si udělat základní kurz canisterapie, který Anitera pořádá minimálně 2x ročně, na jaře a na podzim.

Cíle canisterapeutického kurzu

Ačkoli se následující témata mohou prolínat v rámci jednotlivých přednášek a besed, cílem kurzu je zajistit Vaši teoretickou průpravu v následujících okruzích:

 • Příprava a péče o psa
  Canisterapeutičtí psi vyžadují kvalitní péči a citlivé zacházení a proto se dotýkáme jak výchovných tak veterinárních témat.
 • Příprava na práci s klienty
  Potřeby i projevy lidí, kteří se nachází v zařízeních jsou velmi specifické, proto se zabýváme přehledem různých postižení, základy psychologie i praktickými radami ohledně práce s klienty.
 • Průprava pro canisterapii samotnou
  Tahle část je samozřejmě nejdůležitější a věnujeme se jak teorii, tak i praktickým ukázkám, včetně návštěvy zařízení.

Témata a obsah přednášek a besed

Co Vás tedy čeká? Jednotlivé přednášky a besedy zahrnují mimo jiné tato témata:

 • Normativy a právní minimum
  Právní vztah Anitera - tým / Vaše práva a povinnosti / Normativy zastřešujících organizací / Orientace v "pravidlech hry"
 • Teorii zooterapie a canisterapie
  Dělení na AAA, AAT, AAE / různé formy a metody canisterapie / složení pracovního týmu
 • Komunikace se zařízením
  Vaše práva a povinnosti / představení se klientům / co od Vás v zařízení budou očekávat
 • Typy postižení a klientů
  Jak se projevují určitá postižení / Jak přistupovat ke klientům v různých prostředích / Práce s různými věkovými skupinami
 • První pomoc
  Základy první pomoci v kontextu canisterapie / Vaše práva a povinnosti v případě první pomoci
 • Polohování se psy
  Role fyzioterapeuta při polohování / typy klientů / metody polohování včetně nácviku a praktické ukázky
 • Péče o psa
  Hygiena a prevence zoonóz / Zbavení se parazitů / Výživa psa / Odpovědi na Vaše konkrétní dotazy
 • Dobrovolnictví
  Co je to být dobrovolníkem? / Prevence syndromu vyhoření / Komunikace s ostatními členy týmu
 • Canisterapeutie v praxe
  Případové studie použití canisterapie v různých prostředích / Předávání zkušeností našich dosavadních týmů

Návštěva zařízení

V rámci kurzu dostanete příležitost navštívit zařízení pečující o postižené klienty. Kromě samotné interakce se psy a klienty je tu také možnost promluvit si s personálem a vedením zařízení, dozvědět se něco o principech provozu a náplni činnosti. Smyslem těchto praxí je poskytnout začátečníkům možnost poznat zařízení "zevnitř" a uvědomit si, jak se následně budou sami začleňovat do chodu zřízení, kam budou po zkouškách docházet.

Canisterapeutické zkoušky

Po absolvování kurzu budete mít možnost se svým psem ihned složit zkoušky. Pokud nemáte psa a kurzu se chcete zúčastnit hlavně kvůli informacím, nevadí, alespoň se můžete podívat, jak zkoušky probíhají. Po zkouškách ještě následuje beseda nebo přednáška určená jak nováčkům, tak i existujícím týmům, které přijely na přezkoušení.

Další informace

 

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.