Kvalifikace a pravomoce v canisterapii

Ucelený koncept vzdělávání, jak jej známe z jiných oborů, zatím v oboru canisterapie chybí. Při našem systému vzdělávání se proto řídíme usneseními mezinárodních organizací sdružujících poskytovatele canisterapeutických služeb, jejichž jsme členem.

Co znamená "canisasistent"?

Ačkoli se v našich textech mluví obecně o pojmu canisterapeut, tak jako v jiných oborech existují různé stupně kvalifikace. Tím prvním stupněm, tedy základním minimem, je kvalifikace canisasistent.

Dříve jsme nabízeli kurz canisterapie, kterému obecně říkáme víkendovka, sloužil jako základní vstupní kurz pro tento obor v rozsahu minimálně 15 hodin teorie a 20 hodin praxe, které je požadováno pro kvalifikaci canistasistenta ze strany zastřešující organizace ESAAT.

Tento základní "rychlokurz" nám ale po čase začal připadat jako zcela nedostatečný, takže nové kurzy od roku 2009 jsou již týdenní, zahrnují teorii i praxi a značně převyšují výše zmíněný minimální standard.

Pravomoce canisasistenta - proškoleného laika

Canisasistent, je-li proškoleným laikem, může samostatně provozovat společenskou činnost (tzv. Aktivity za pomoci psa, AAA) v prostředích, kde se dokáže snadno dorozumět s klienty a kde mají klienti normální, předvídatelné chování. Tahle formulace zní možná podivně. Shrňme to - pokud půjdete do prostředí, kde se s klientem v pohodě domluvíte, stačí, aby nad Vámi měl personál dozor, nemusí nutně pracovat s Vámi.

Jakožto canisasistent - laik nemáte právo jakkoli manipulovat klientem, neznáte jeho osobní údaje, diagnózu nebo anamnézu, nad míru nezbytně nutnou ke komunikaci. Psa k němu můžete přivést a nechat klienta, ať si jej pohladí nebo si s ním hraje. Prostředí, kde byste mohli pracovat takto samostatně je poměrně málo, ale představme si např. v domově důchodců, kde je skupinka soběstačných klientů. Samostatně se také můžete věnovat osvětové přednáškové činnosti např. v běžných školách.

Ve všech ostatních případech je canisasistent - dobrovolník skutečně "asistentem se psem" a spolupracuje s "osobou pečující o klienta." Touto osobou je obvykle:

  • některý člen personálu zařízení (pečovatelka, sestřička, vychovatelka) u Aktivit se psem AAA, nebo
  • fyzioterapeut, pegagog, psycholog nebo jiný odborník v případě terapie se psem AAT nebo speciálního vzdělávání AAE, nebo
  • pečovatel či člen rodiny při intervencích v domácím prostředí.

V tomto složení týmu si vy hlídáte psa a osoba pečující o klienta pracuje s klientem.

Pravomoce canisasistenta - profesionála

Do našich kurzů přichází také vysoké procento odborníků, kteří chtějí zařadit canisterapii do své praxe a mají vhodného psa. Jsou to sociální pracovníci, sestry, fyzioterapeuté, speciální pedagogové a další odborníci vzdělaní v sociálních, zdravotnických nebo pedagogických oborech.

Jejich výhodou je samozřejmě důkladná znalost prostředí a klienta, včetně znalosti diagnózy nebo anamnézy. V našem kurzu se dozví základní potřebné znalosti o canisterapii, její teorii, plánování a účincích plus si samozřejmě rozšíří znalosti o psech.

Protože jako odborníci mají právo během terapie manipulovat s klientem (cvičení apod.), je na jejich profesionálním úsudku, zda mohou pracovat samostatně či k sobě potřebují dalšího pomocníka, který by v průběhu canisterapie pracoval s klientem, zatímco oni vedou psa.

Canisterapeut

Skutečných canisterapeutů je tedy opravdu málo. Jedná se o lidi, kteří splnili všechny podmínky stupně canisasistent a mají dlouhodobou praxi. Jejich minimální vzdělání odpovídá 220 hodinám teorie a 40 hodinám praxe. Možnost takového vzdělání v Aniteře řešíme se zájemci individuálně, uznáváme samozřejmě i vzdělání získané u jiných organizací, např. kurz SVOPAP.

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.