Ceník služeb

Pro přehlednost uvádíme ceník základních služeb.

Kurz a zkoušky

Vstupní kurz canisterapie
základní týdenní kurz formou táborového pobytu se psem nebo bez psa
cena zahrnuje přednášky, nácviky, výukové materiály a konzultace

3000 Kč

První testování psa
lze absolvovat jen v rámci kurzu, výjimečně (např. ze zdravotních důvodů, nedostatečného věku psa, hárání apod.) při první další příležitosti po kurzu

750 Kč

Přezkoušení aktivních canisterapeutických týmů
pravidelné přezkoušení 1x ročně

250 Kč

Přezkoušení týmu po neaktivním období delším než 1/2 roku
v případě přerušení činnosti nebo neobnovení certifikace delší než půl roku

500 Kč

První zkouška nového psa již aktivního caniterapeuta
pro canisterapeuty, kteří si pořídili druhého nebo dalšího psa

300 Kč

Přednášky a školení

Přednášky s praktickými ukázkami
přednášky včetně možnosti, powerpointových prezentací, fotografií, videa, ukázkami práce zvířat, představením pomůcek atd.

300 Kč / hod.

Školení personálu v zařízení

300 Kč/hod.

Cestovné
cestovné z místa bydliště přednášejícího

5 Kč / km

Strava
u celodenní akce navíc strava v plné výši nebo denní paušál

300 Kč/ per diem

Ubytování a strava
U vícedenních akcí navíc strava a ubytování v plné výši nebo denní paušál

1200 Kč / per diem

Služby pro již certifikované animoterapeuty

Duplikát certifikátu
Vystavení a zaslání duplikátu certifikátu o zkouškách nebo osvědčení o účasti na kurzu / akci

70 Kč

Duplikát indexu
Vystavení a zaslání duplikátu knížečky indexu

100 Kč

Duplikát průkazky
Vystavení a zaslání duplikátu identifikační průkazky týmu

100 Kč

Označení pro animoterapeuta (identifikační tričko)
Prodej náhradního trička na místě v rámci akcí nebo přezkoušení
Prodej a zaslání nového trička poštou


250 Kč
350 Kč

Označení pro psa
První identifikační šátek v ceně zkoušek
Prodej náhradního šátku na místě v rámci akcí nebo přezkoušení
Prodej a zaslání identifikačního šátku poštou


0 Kč
150 Kč
250Kč

Služby pro veřejnost

Konzultační služby
konzultace pro úřady, rodiče klientů, zástupce zařízení, studenty SŠ a VŠ atd.

zdarma

Zasílání tištěných dokumentů poštou
Veškeré potřebné dokumenty jsou k dispozici online. Paušální cena za zaslání výtisku výroční zprávy, statutu, zkušební řádu apod.

100 Kč

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.