Další typy terapií za pomoci zvířat

Kromě domácích a hospodářských zvířat lze animoterapii praktikovat i v prostředích, kde žijí zvířata v zajetí nebo i formou pozorování ve volné přírodě.

Zvířata žijící v zajetí

V prostředí zoologických zahrad, zookoutků, chovných stanic, záchranných stanic apod. lze klienty zapojit do terapie formou cíleného pozorování nebo pomoc při péči o chovaná zvířata. U dobře ochočených nebo i cvičených zvířat lze aplikovat také metody kontaktní terapie - hlazení, mazlení, krmení apod.

Mezi speciální typy této terapie patří:

  • lamaterapie - lamy mohou být velmi interaktivní
  • delfinoterapie - v prostředí akvárií nebo v pobřežních oblastech se klienti mohou setkávat s delfíny a kytovci a to buď v interakci přímo ve vodě nebo pozorováním ze břehu
  • terapie se slony - ze zoologických zahrad, ale především v Africe jsou známy velmi úspěšné případy interakce klientů se slony chovanými v zajetí

Zvířata ve volné přírodě

Mohou-li klienti opouštět zařízení, je vhodné jim umožnit cílené pozorování zvířat v parku nebo ve volné přírodě. Díky specificky vedenému programu se klienti mohou naučit orientaci, koncentraci, chování v přírodě, pozorování sociálních vztahů mezi zvířaty atd. Ve spolupráci s ochránci přírody, lesníky nebo ekology lze koncipovat vzdělávací aspekty programu, zapojit se do péče o lesní zvěř, ptačí budky apod.

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.