Časté dotazy o animoterapii

Od kolika let se mohu věnovat animoterapii ?

Je mnoho teenagerů, kteří mají rádi zvířata, jsou šikovnými cvičiteli a chtěli by se věnovat animoterapii. Bohužel to není jednoduché a ani ne kvůli zvířatům, ale lidem. V tomto oboru pracujeme se znevýhodněnými nebo hendikepovanými klienty a je nutné zajistit jejich bezpečnost a kvalitní péči o ně - a to jak prakticky, tak právně. Do dosažení plnoletosti se proto můžete věnovat animoterapii spíš v roli pomocníka bez zvířete.

Výjimku tvoří situace, kdy nezletilý pomáhá svému zákonnému zástupci, který je sám animoterapeutem. Toto neplatí o práci s koňmi, ale spíš u psů, koček a malých zvířat. Pokud je dospělý zákonný zástupce certifikovaným animoterapeutem a rozhodne se za Vás převzít zodpovědnost a zajistit dohled při práci samotné, je přípustné se zúčastnit kurzu a zkoušek od 15 let.

Z praktického hlediska také dovolujeme účast na kurzech mladistvým, kteří na tématu animoterapie pracují v rámci svých studentských prací nebo těm, kteří budou v blízké době plnoletí. Zkoušky je možné si pak dodělat po dosažení plnoletosti a začít samostatně pracovat.

V jaké škole mohu studovat obor animoterapie?

Zatím neexistuje plnohodnotné vzdělávání na tomto poli. Některé školy již animoterapii nabízejí jako volitelný předmět, bohužel jsou to však většinou školy zaměřené na zvířata, nikoli na klienty, což je (dle našeho názoru) ta komplikovanější část. Snažíme se programy v součinnosti s danými ministerstvy řešit a docílit tak, aby se animoterapie na určitých školách stala plnohodnotným předmětem.

 

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.