Časté dotazy o canisterapii

Jaká rasa psa se nejlépe pro canisterapii hodí?

U canisterapie nerozhoduje rasa ani původ, ale jeho povahové vlastnosti. Největší počet zastupují společenská a lovecká plemena. Tato plemena byla dlouhodobě vedena a šlechtěna ke spolupráci s lidmi. Proto u nich můžeme předpokládat vhodnost pro tuto činnost. Není to však pravidlem. Menší pravděpodobnost vhodnosti psa pro tuto činnost očekávejme u plemen, která byla šlechtěna pro samostatnost a nezávislost na lidech.

Jak cvičit psa pro canisterapii?

Zastáváme názor, že psy pro canisterapii nelze vycvičit, častěji mluvíme o přípravě psa. Canisterapeutický pes musí mít vlohy pro tuto činnost vrozené a my je jen svým přístupem a výchovou upevňujeme a rozvíjíme. Velmi důležitá je socializace jak na lidi, různá prostředí a tak i zvířata. Bezpodmínečné jsou neagresivní chování, ochota a radost z práce a kontaktu s lidmi. O potřebném výcviku mluvíme v rozsahu běžné základní poslušnosti, zato ale i ve ztížených podmínkách (např. odvolání ze hry s dalšími psy, povelování v prostředí, kde je hodně dalších podnětů, lidí a psů). Jedinou výjimku tvoří metoda polohování, kde je potřeba psa pomalu a postupně navykat na blízký kontakt s lidmi a delší ležení podél člověka. Z tohoto důvodu se také neboduje jako ostatní disciplíny zkoušek. Pokud pes umí jakékoli další "triky" a povely, je to jedině k dobru.

Kolik stojí canisterapie (myšleno kolik to bude stát příjemce CT)?

Naše organizace nemá ceníkem stanovenou cenu za poskytování canisterapeutických služeb. Vše necháváme na domluvě mezi týmem a zařízením (nebo rodinou klienta, je-li v domácnosti). Jelikož se jedná o celkem nákladnou službu a většina týmů tuto činnost provozuje jako volnočasovou aktivitu, jsme velice rádi, když na ně zařízení kam dochází myslí a přispívají jim na jejich náklady s canisterapií spojené. Přispět se dá na cestovné, veterinární péči, pomůcky potřebné pro canisterapii, výživu psa, přezkušování a následné vzdělávání týmu apod. Bližší informace najdete v článku Kolik stojí canisterapie? Ceny týkající se přednášek naleznete zde.

Mohu pracovat pod Vámi, když mám zkoušky u jiné organizace?

Vzhledem k tomu, že canisterapie není sjednocená a každá organizace funguje dle svých vnitřních pravidel a má svůj vlastní zkušební řád a vzdělávání nových týmů, musí každý nový zájemce úspěšně projít naším kurzem a testací. Až poté může pracovat pod naší organizací.

Je nám to líto, ale je to pro nás jedinou zárukou, že při následném vzdělávání budou všichni vědět, o čem se mluví a že všechny naše týmy byly do hloubky seznámeny s bezpečnostními a dalšími pravidly. Předchozí kurz, který jste absolvovali u jiné organizace je určitě k dobru při přijetí do zařízení.

Lze se canisterapií živit jako profesí?

Prakticky nelze. Pes není stroj. Aby byl schopen plného výkonu, může pracovat cca 2 hodiny týdně a pak musí odpočívat a regenerovat se. V některých případech psi pracují častěji, ale kratší dobu. Každopádně je zcela nepřípustné, aby pes pracoval 8 hodin denně v kuse.

Znamenalo by to tedy mít smečku psů tak, abyste na každý den měli minimálně dva psy a další v záloze, když vám náhodou nějaký onemocní. Je velmi důležité, abyste se svým psům mohli opravdu věnovat, abyste je měli čas sledovat i mimo práci a rozvíjet vzájemný vztah. To zase není moc reálné, máte-li velkou smečku psů. Pak by mohla jít rychle dolů kvalita a hlavně i bezpečnost. Dle našich zkušeností jsou praktické smečky maximálně 3 psů, nejlépe chovaných doma.

Když si spočítáte náklady na provoz takovéto smečky, musela by cena za hodinu canisterapie přesahovat tisíce korun,což vám nikdo nezaplatí. V republice je několik lidí, kteří canisterapii provozují v několika zařízeních "na dohodu", což pak může dát dohromady nějaký vedlejší příjem. Ve všech případech to ale byli profesionální cvičitelé nebo chovatelé, kteří mají onu smečku k dispozici a canisterapie není a nikdy asi nebude jejich hlavním příjmem.

Pokud jste však kvalifikovaným odborníkem v oborech zdravotnictví, sociální péče nebo pedagogiky, můžete canisterapii využít v rámci své profese jako jednu z metod. V lepším případě Vám zaměstnavatel uhradí náklady spojené s canisterapií. V těchto případech se fakt, že dotyčný poskytuje canisterapeutické služby v rámci své profese obvykle nijak neodráží v hodinové mzdě apod. Je to prostě jen jedna z metod.

Je canisterapeutický kurz kurzem rekvalifikačním?

Není. Zatím neexistuje plnohodnotné vzdělávání na tomto poli. Vlastně nedává moc smysl mít rekvalifikační kurz na něco, co pak nebudete moci dělat jako profesi (viz otázka výše). Existuje sice kurz od společnosti SVOPAP, ale mějte na paměti, že jeho výsledkem není realizovatelné zaměstnání. Naše kurzy proto zaměřujeme na tři typy vzdělání:

  • pro osoby, které již absolvovaly kompletní vzdělání pro práci s klienty, pro které je canisterapie doplňující metodou v rámci jejich práce (učitelé, zdravotníci, sociální pracovníci atd.)
  • pro osoby, které canisterapeutický program organizují a mají nad ním dohled (obvykle vedoucí zařízení nebo přímé nadřízené canisterapeutů)
  • pro osoby, které chtějí canisterapii dělat v roli asistenta se psem (tzv. proškolený laik), tedy pomáhat profesionálním terapeutům nebo dělat canisterapii typu "návštěvy pro radost" - zpravidla jsou to dobrovolníci, ale mohou být i odměňováni na základě dohody o pracovní činnosti nebo jsou jim alespoň propláceny náklady.

Jak se mohu stát canisterapeutem?

Úspěšně absolvovat kurz a zkoušky se psem a následné pravidelné vzdělávání a přezkušování 1x ročně. Tento kurz Vás kvalifikuje buď k tomu, že canisterapii zařadíte do své běžné práce s klienty (jste-li odborníkem v oborech zdravotnictví, sociální péče nebo pedagogiky) nebo že jako proškolený laik budete takovému odborníkovi pomáhat se svým psem.

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.