Hiporehabilitace

Hiporehabilitací se rozumí terapie za pomoci koně.

Jedná se o speciální formu rehabilitace prostřednictvím koně obecný pojem pro aktivity spojené s rehabilitací člověka za pomocí koně. Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus.

Metody hiporehabilitace

Hipoterapie

 • využívá pohybu koně a jeho přenosu na člověka spolu s psychologickým působením jízdy na koni a zaměřuje se na terapii pohybových poruch
 • nejúčinnější je v rámci uceleného přístupu léčebné rehabilitace a je indikována pro děti a dospělé
 • pro tuto činnost může být doporučen kdokoli s pohybovou poruchou na základě písemného doporučení lékaře po vyloučení možných kontraindikací
 • hipoterapii lze zapojit jak v oblastech fyzioterapie, tak při ergoterapii, kde lze využít také činností péče o koně

Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění

 • léčba psychosociálních poruch za pomoci kontaktu a zážitku s koněm jako nezastupitelná součást sociální rehabilitace
 • cílem je kůň jako prostředník k indukci pozitivních změn v chování klientů, odstranění nebo zmírnění projevů duševních poruch a/nebo smyslových deficitů
 • zaměřením se na psychiku klienta, ovlivňujeme i jeho fyzickou stránku proto je vhodné úzce spolupracovat s ostatními odborníky z jiných oborů podílející se na rehabilitačním plánu

Parajezdectví

 • sportovní volnočasové odvětví upravené pro hendikepované sportovce s využitím koně v rámci rekreačního nebo soutěžního sportu
 • mezi disciplíny parajezdectví například patří: paradrezúra, hry Special Olympics, paravoltiž, parawestern, paravozatajství atd.
 • některé disciplíny mají upravená pravidla, ale v některých disciplínách závodí soutěžící s a bez zdravotního postižení na stejné úrovni
 • v ČR je toto odvětví v začátcích, ale představuje jedinečnou příležitost k návaznosti na sociálně-integrační proces zdravotně postižených.

Další informace najdete například na strankách České hiporehabilitační společnosti.

 

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.