Historie animoterapie

Lidé od dávných dob využívali léčivou symbiózu zvířaty různým způsobem. Ve starověkých civilizacích se vyskytuje mnoho důkazů uctívání až zbožštění či společenského využívání psů a koček. Starý Orient se mohl chlubit řadou záměrně vyšlechtěných psích plemen, využívaných výlučně pro společenské účely.

Historie v bodech

V minulosti lidé záměrně uplatňovali léčebnou moc zvířat v mnoha zemích:

 • 8. až 9. století Belgie – doplňková činnost zdravotně postižených
 • 18. století Anglie – ústav pro duševně nemocné, kde pacienti obstarávali zahrádku a malá zvířata
 • 18. století - v Napoleonově armádě vyhledávali psi raněné
 • před 200 lety – mniši z kláštera York doporučovali, že nemocnému na těle i na duchu pomáhá motlitba a zvíře
 • 19. století německý Betel – centrum pro epileptiky, kde využívali psy, kočky, ovce a kozy, později i ptáky a koně; toto zařízení funguje dodnes
 • 1919 USA – první využití psů v nemocnicích jako „kamarádi ke hrám“
 • 1942 New York – využívání psů pro rehabilitaci válečných zraněných letců
 • 1966 Norsko, Beitostolen – součástí léčebného režimu se stali psi a koně
 • 1969 USA – největší průlom v animoterapii díky osobním zkušenostem psychiatra B. M. Levinsona (psí koterapueut)
 • 1982 USA - B. M. Levinsona stanovil metodologické zásady nové vědní disciplíny - "pet-facilitated therapy"
 • začátkem 80. let minulého století předložili veterinární lékaři z Pensylvánské univerzity obsáhlou komentovanou bibliografii k pet-facilitated therapy
 • konec 60. let minulého století – lékaři, psychologové, výzkumníci chování, psychoterapeuti a gerontologové Spojených států amerických a Anglie založili společnost provádějící výzkumy lidsko-zvířecích vztahů
 • 1980 Londýn – kongres s tématem „Human/Companion Animal Bond“; do dnes tato společnost pořádá mezinárodní symposia a vydává publikace
 • 1992 – vznikla mezinárodní asociace IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations)
 • 1995 – ČR se stala členem IAHAIO prostřednictvím národní asociace AOVZ (Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům)
 • 80. léta Německo – připojuje se k zavádění praktických i výzkumných aktivit; terapeutické ježdění na koni, aktivity nebo terapie se psy

O největší rozmach nového vědního oboru se dále zasloužily USA, kde se objevuje řada výzkumníků a jejich prací. Anglosaské země rozšiřují návštěvní programy v psychiatrických zařízeních, pro osamělé a nemocné osoby, cvičí se servisní psi pro postižené. V Kanadě se uplatňuje hlavně návštěvní program. Rozvoji oboru se postupně připojují další evropské země: Anglie, Švýcarsko, Rakousko, Dánsko, Holandsko, Česká republika, Polsko a Francie. Ostatní země Evropy jsou i přes vzrůstající zájem v začátcích.

Výsledky animoterapeutických činností se prolínají do výzkumu lidského a zvířecího chování, všeobecné a speciální pedagogiky, psychologie, psychiatrie, sociologie, gerontologie a gerontopsychiatrie, výzkumu socializace, humánní a veterinární medicíny. U nás je obor v současnosti přednášen na Jihočeské univerzitě, Masarykově univerzitě, Karlově univerzitě (jen hipoterapie).

Zdroj: Zooterapie ve světle objektivních poznatků – autorka Jiřina Lacinová, pro web upravila Věra Wohlrathová

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.