Zdravotní stav a hygiena psa

Pouze zdravý a čistý canisterapeutický pes může přinášet radost. Toto si velice dobře uvědomujeme a naše canisterapeuty vedeme k zodpovědné péči o psy.

Veterinární opatření

Každý náš pes musí být řádně a pravidelně očkován a zbavován vnitřních i vnějších parazitů. Během zkoušek kontrolujeme nejen očkovací průkaz se záznamy o preventivní péči, ale také psa sami vyšetříme běžnou prohlídkou.

U canisterapeutického psa o výkonu nerozhoduje věk, ale právě zdravotní stav. Pes, kterého něco bolí by reagoval nepřiměřeně a proto je veterinární péče a prevence u těchto psů prioritou. Je to dalším důvodem, proč vyžadujeme opakování zkoušek.

Hygiena

Hygiena je vždy zodpovědností samotného psovoda. Při každé návštěvě musí být pes naprosto čistý, vyčesaný, zbavený všech parazitů. Alergické reakce, kterých se mnozí zaměstnanci zařízení obávají, se prakticky nevyskytují a to právě díky vysokým hygienickým standardům.

Na nedávném mezinárodním semináři v Brně, kde se sešlo více jak 80 odborníků, mnozí s 10 nebo 20 lety canisterapeutické praxe, vyvstala otázka alergií. Nikdo z přítomných nebyl schopen uvést jediný případ nečekané alergické reakce při canisterapii. Teoreticky to možné samozřejmě je, ale v praxi se tomu dá snadno předejít a nestává se to. Viz příprava klientů

Dohodněte si s canisterapeutem předem, jak chcete aby postupoval v případě deštivého dne. Po očištění tlapek musí být dostatek času, aby pes stačil oschnout, než půjde za klienty. Je vhodné, abyste předem určili místo poblíž vchodu, kde pes může v takovém případě počkat a kde ho může canisterapeut v klidu očistit.

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.