Identifikace canisterapeutického týmu

Canisterapeutický tým

Canisterapeutickým týmem se rozumí dvojice člověk a pes, přičemž člověkem je v tomto případě proškolený dobrovolný psovod a psem se rozumí pes otestovaný pro canisterapii. Tým jim říkáme proto, že jde o sehranou a nerozlučnou dvojici, ve které ani jeden ani druhý sám o sobě nezmůže nic. Společnost Anitera o.p.s. je známá tím, že své týmy testují přísně a proto se Vám nebojíme říci, co máte od canisterapeutického týmu očekávat (ať již našeho nebo od jiné organizace).

Identifikace canisterapeutického týmu

1) Canisterapeutický index

První věc, kterou chcete vidět od týmu Anitera je Canisterapeutický index. Je to knížečka podobná žákovské, do které po celou dobu naší spolupráce doplňujeme informace o kvalifikaci psovoda a certifikaci psa. První indexy byly vydány v roce 2007 se zpětným doplněním údajů. Hned na první stránce najdete informace o tom, co má být v indexu zapsáno a jak.

2) Certifikát o složení canisterapeutických zkoušek

Tým musí mít platný certifikát o složení canisterapeutických zkoušek. Naše certifikáty mají platnost 1 rok a tato doba je na nich jasně vyznačena. U jiných organizací mají certifikáty na dobu neurčitou. My jsme přesvědčeni o tom, že zdravotní stav, povaha a schopnosti psa se stárnutím mění a proto je třeba zkoušky pravidelně opakovat.

Samozřejmě se může stát, že v době aktuálních obnovovacích zkoušek byl psovod či pes nemocen apod. V tomto případě platnost prodlužujeme. To si ale můžete snadno ověřit kontaktováním našeho koordinátora.

Stejnětak snadno zjistíte, kdy budou následující zkoušky, na které má tým jít - na těchto stránkách najdete datum nejbližších zkoušek, pořádáme je vždy na jaře a na podzim. Za všech okolností proto požadujte cerfikát platný nebo si zjistěte detaily přímo od nás.

3) Průkazka canisterapeutického týmu

Každý tým od nás obdrží zalaminovanou průkazku se základními údaji a fotografií psovoda i psa. Tyto průkazky vydáváme v období následujícím po zkouškách a mají platnost 1 rok, vždy k 30.6. nebo 31.12. následujícího roku. Předpokládáme, že novou průkazku canisterapeut získá po jarních či podzimních zkouškách vždy do konce daného pololetí.

4) Vizuální identifikace psa a psovoda

Pomocné tlapky navíc poskytují svým týmům možnost zakoupit si vizuální identifikaci v podobě trička pro psovoda a tzv. košilky pro psa. Na identifikaci je nápis "Canisterapeutický tým". Tento způsob identifikace je vhodný hlavně pro pohyb na veřejnosti a při vstupu do budov zařízení. Sáma o sobě vizuální identifikace neznamená, že dotyčný pes a psovod mají aktuální certifikaci.

5) Ověření totožnosti a aktuálnosti

Kromě naší identifikace doporučujeme, abyste si ověřili totožnost psovoda i psa a to:

  • u psovoda občanským průkazem
  • u psa podle tetovacího čísla a očkovacího průkazu: většina psů je tetovaných, ale tetování časem obvykle zaroste srstí, stejnětak označení čipem není praktické, protože nemáte čtečku, nicméně nahlédnutí do očkovacího průkazu doporučujeme
  • u obou podle fotografie na průkazce

6) Záznam na webu

Každý náš tým má na tomto webu záznam, který potvrzuje, že je skutečně naším týmem a poskytuje doplňující informace. Přehled týmů najdete v sekci Naše canisterapeutické týmy. Aktualizaci záznamu provádíme minimálně jednou ročně obvykle v období zkoušek.

Poznámky k identifikaci v praxi

Aplikace certifikací v praxi

  • Canisterapeutickým týmem je vždy jen jeden pes a jeden člověk. Takže pokud má chovatel více psů, nedovolte, aby Vám přivedl jiného, který nemá složené zkoušky. Je samozřejmě možné, že jeden chovatel má k dispozici několik certifikovaných psů, pak najdete záznam na našem webu pro každého psa zvlášť.
  • Není přípustné, aby pes přišel s jiným psovodem, než který je uveden v certifikátu, např. rodinným příslušníkem certifikovaného psovoda. Při zkouškách vždy hodnotíme sehranost konkrétního psa a člověka a jedině oni jsou týmem.
  • Psovod přitom nemusí být oficiálním majitelem psa. Pro nás je důležité, zda se psem sžitý a dobře jej zná, nikoli co je napsáno v dokumentech - typicky je vlastníkem jiný člen rodiny apod. Majitel psa musí ovšem s canisterapeutickými zkouškami písemně souhlasit, takže tuto otázku již vyřešily Pomocné tlapky za Vás.
  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.