Kolik canisterapie stojí?

Pokud na této stránce čekáte pevnou sazbu za výkon, možná budete překvapeni. Canisterapii dělají z velké většiny dobrovolníci a z velké většiny ZDARMA. To ovšem neznamená, že to nic nestojí. Pokusíme se Vám proto celé téma objasnit.

Dobrovolníci versus profesionálové

Nejen v České republice, ale i ve světě dělají canisterapii jak dobrovolníci, kteří zpravidla pracují zdarma, tak i profesionálové, kteří mají vzdělání ve zdravotnickém, sociálním nebo pedagogickém oboru a provozují canisterapii v rámci své pracovní náplně.

Současně ale může nastat situace, kdy canisterapii dělá plně kvalifikovaný odborník tzv. "po práci" jako koníčka. A aby to bylo "jednoduché", jsou také zařízení, která nepotřebují kvalifikovaného odborníka, naopak jim stačí proškolený laik. Věnují se například společenské činnosti a i za tu jsou mu ochotni platit, byť třeba jen symbolicky.

Někteří chovatelé, kteří mají k dispozici větší smečku psů a mohou tedy každý den s některými dojíždět do různých zařízení se canisterapií živí. Takových je ale v České republice jen pár.

Takže - vše záleží na dohodě.

Proplácení nákladů

Ačkoli jsou i dobrovolníci, kteří se málem urazí, když před nimi zmíníte, že byste jim chtěli platit, protože oni canisterapii opravdu vnímají jako svou službu potřebným, hodně to závisí na jejich vlastní ekonomické situaci.

Máme mezi sebou např. maminky samoživitelky nebo studenty, kteří chtějí canisterapii dělat, ale výdaje s tím spojené jsou pro ně opravdovou zátěží. Takoví lidé budou určitě velmi rádi, pokud jim nabídnete proplacení nákladů. Mezi typické náklady na canisterapii patří:

  • Cestovné - mnozí canisterapeuté preferují cestování autem, zejména pokud s sebou vozí pomůcky. Kromě pohodlí se díky autu také minimalizuje možnost, že se pes cestou výrazně zašpiní (zejména za deště a sněhu). Mnozí canisterapeuté jsou také ochotni dojíždět i do vzdálenějších lokalit, pokud dostanou na benzín. Některá města jsou naopak ochotna přepravovat canisterapeutické psy zdarma městskou hromadnou dopravou a i to může být vítanou výhodou. Canisterapeut určitě ocení, pokud tuto slevu Vy jako zařízení zajistíte. Pokud má Vaše zařízení vlastní auto, možná by canisterapeut uvítal, kdybyste si jej vyzvedli doma - opět jde hlavně o prevenci ušpinění psa cestou tam. Každopádně toto téma proberte a pokuste se canisterapeutům vyjít vstříc.

  • Krmení - krmení není samozřejmě přímým nákladem, protože majitel by svého psa krmil tak jako tak. Můžete ale předpokládat, že coby pracovního psa jej krmí kvalitním krmivem, které může být pořádně drahé. Příspěvek na krmení je proto jedním z vítaných kroků.

  • Veterinární péče - opět, canisterapeutický pes vyžaduje pravidelnou a v podstatě nadstandardní veterinární péči, tj. včetně "nepovinných" očkování, častějšího odčervení, prohlídek před zkouškami, pravidelných potvrzení pro Vaše účely apod. Můžete se proto dohodnout tak, že zařízení může platit tento typ nadstandardní péče, včetně například výživových doplňků apod.

  • Vzdělávání a certifikace - v neposlední řadě Váš dobrovolný i profesionální canisterapeut musí dojíždět na kurzy, konference a zkoušky tak, aby splňoval potřebnou kvalifikaci a certifikaci svého psa. Velmi doporučujeme hradit Vašim canisterapeutům výdaje za cestování, nocleh a kurzovné, protože je především ve Vašem vlastním zájmu, aby si dál rozvíjeli vzdělání a zajišťovali pravidelnou certifikaci.

Investice v rámci Vašeho zařízení

  • Pomůcky pro canisterapii - z hygienického hlediska je nejlepší, pokud zakoupíte sadu pomůcek, kterou používáte jen na canisterapii a jsou uloženy na specifickém místě (např. v plastovém boxu). Jedná se misky pro psa, pamlsky, hračky, aporty, vodítka, případně i pelíšek, pokud pes v zařízení pobývá delší dobu během dne. Pokud plánujete polohování, tak také podložky, přikrývky a podpůrné polštáře na polohování. Zejména u polohování je důležité mít zvlášť pomůcky na běžné polohování a pomůcky na polohování se psem. Není nutné mít všechno hned od začátku, ale pokud plánujete pravidelnou spolupráci, tato investice se určitě vyplatí. Canisterapeut se s Vámi dohodne, které pomůcky jsou vhodné a důležité, koupit je můžete i Vy sami na internetu např. na www.baron.cz

  • Tématické pomůcky pro klienty - pokud z canisterapie chcete opravdu vytěžit co nejvíc, je dobré navázat na téma psů (nebo i zvířat obecně) v dalších činnostech. Můžete pro klienty zakoupit knihy o psech, omalovánky a hry s tématem psů pro dětské klienty, uspořádat soutěže, motivovat klienty k výtvarné a další umělecké činnosti s psím tématem atd. Tyto náklady jsou nepřímé a zatímco někde na podobné aktivity již mají rozpočet, takže jde jen o nové téma, jinde je třeba na nákup těchto pomůcek vyčlenit peníze navíc. Už se nám i stalo, že takové pomůcky hradili naši canisterapeuté, protože považovali za důležité rozvinout zájem, který psi v klientech vzbudili a zařízení na to nebylo připraveno. Proto budeme rádi, když si tyto náklady rovnou naplánujete.

  • Čas Vašich zaměstnanců nebo i externích odborníků - pro úspěšnou spolupráci je důležité, aby byl pracovník pečující o klienta k dispozici po celou dobu canisterapie. V mnoha případech to znamená, že pak nemůže stihnout "svou normální práci". Je třeba zvážit vytíženost Vašich pracovníků a zařídit se podle toho. Pro úspěšnou terapii je třeba počítat s tím, že Vaši pracovníci budou muset věnovat čas průběhu terapie samotné, komunikaci s klienty před a po (zpětná vazba), dokumentaci, vyhodnocování činnosti a supervizi. V některých případech je také vhodné najmout externí odborníky (fyzioterapeuta, psychologa apod.), kteří Vám v roli konzultanta pomohou zanalyzovat canisterapeutickou činnost nebo se jí přímo pravidelně účastní jako součást týmu. Nic z toho, co tu popisujeme asi není novinkou, jen je třeba mít tyto náklady na paměti.

Příspěvek pro Anitera o.p.s.

Pokud již Vaše zařízení má vyčleněný rozpočet na canisterapii a přesto náš canisterapeut trvá na tom, že chce pracovat zdarma (tato situace není neobvyklá), dovolujeme si Vám nabídnout alternativu - plánované peníze můžete odeslat na naše konto jako příspěvek na rozvoj canisterapie.

Naším úkolem je vychovávat nové canisterapeuty, poskytovat jim kvalitní teoretické i praktické znalosti a podporovat jejich činnost - a na to všechno potřebujeme finance. V tomto kontextu se jedná o investici, která se Vám vrátí v podobě zkvalitnění péče o naše canisterapeuty.

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.