Slovníček canisterapie

Než se pustíte do dalšího čtení, dovolte nám osvětlit něco málo z canisterapeutické "hantýrky":

  • Canisterapie - rozumí se motivačně až léčebně zaměřený kontakt člověka, který se ocitl v nepříznivé životní situaci (nemoc, umístění v zařízení, ale třeba i evakuace z místa bydliště) a otestovaného psa.

  • AAA (Z anglického Animal Assited Activities) = Aktivity za pomoci psů, nebo také tzv. společenská činnost - tj. návštěvy "pro radost", jejichž hlavním smyslem je pozvednutí kvality života klientů, např. v domově důchodců. Tuto službu obvykle provozují dobrovolníci, tzv. canisasistenti, pod dohledem osob pečujících o klienty a navazuje na další volnočasové aktivty v zařízení.

  • AAT (Animal-Assisted Therapy) = Terapie za pomoci psů, nebo také terapeutická činnost, je podpůrnou rehabilitační metodou se záměrem podílet se na léčbě určitého typu zdravotního problému nebo poskytnutí úlevy klientům, kteří se ocitli v nepříznivé životní či sociální situaci. Terapii za pomoci psů vede vždy odborník, který po celou dobu zodpovídá za klienta. Podle charakteru činnosti a prostředí buď současně vede svého psa nebo spolupracuje s další osobou - canisasistentem.

  • AAE (Animal-Assisted Education) = Vzdělávání za pomoci psů provozují pedagogové ve školách a vzdělávacích zařízeních a to buď na úrovni obecně osvětové (např. besedy s žáky) nebo cíleně jako prostředek při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo s poruchami učení.

  • Canisterapeutický tým - člověk, který se svým psem provozuje canisterapii a jeho pes. V praxi se pak tento tým rozšiřuje o osobu pečující o klienta (personál zařízení, fyzioterapeuta, psychologa, speciálního pedagoga apod.) který buď terapii vede nebo dohlíží na aktivity

 

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.