Renata Slezáková a Dante

Tým číslo:

CT001601

Kraj:

Ústecký

Oblast působnosti:

Ústí nad Labem

Jméno terapeuta:

Renata Slezáková

Jméno majitele psa, je-li jím někdo jiný:

majitelem je terapeut

Jméno psa dle průkazu původu (má-li jej):

nemá

Oslovujeme:

Dante

Datum narození psa (je-li známo):

30.4. 2002

Rasa:

Zlatý retriever

Barva:

zlatá

Pohlaví:

pes

Fyzické znaky:

střední, dlouhosrstý

První zkoušky:

25.4. 2005

Aktuální hodnocení:

Výborně

Expirace certifikace:

30.6. 2009

Praxe, znalosti, zkušenosti:

Ústav sociální péče Ústí nad Labem Všebořice, Speciální základní škola a speciální mateřská škola Teplic

4x víkendovka PT

Současný stav:

tým je vytížen

Renata Slezáková a Dante

Aktualizace této sekce probíhá postupně.

AKTUÁLNOST CERTIFIKACE TOHOTO TÝMU SI OVĚŘTE VE JMENNÉM SEZNAMU ZDE.

Týmy, které na tomto seznamu nenajdete momentálně nemají platnou certifikaci.

 

Hodnocení canisterapie: Renata Slezáková a Dante

Speciální základní škola a speciální mateřská škola Teplice
Třída ŠB – Rehabilitační program pomocné školy

Hodnocení působení canisterapeutického týmu – p. Slezáková, pes Dante

Canisterapeutický tým paní Slezákové a psa Danteho s námi začal spolupracovat v říjnu roku 2007. Docházeli k nám do třídy většinou jedenkrát týdně. Paní Slezáková maximálně vycházela vstříc našim časovým možnostem.

S canisterapií jsme se setkali v jiném zařízení a kontakt na paní Slezákovou jsme si sami vyhledali v rámci organizace Pomocné tlapky. Speciální základní školu navštěvují děti s mentálním a kombinovaným postižením.

Canisterapie naším žákům poskytuje zdroj podnětů, obohacení, společnost psa a canisterapeutky. Žáci se tak učí správnému chován k psům, zvířatům a lidem, k sobě. Vede je k rozvoji komunikace a vyjadřovacích schopností. Canisterapie našim žákům přináší pozitivní emocionální stimulaci, pocity pohody, projevy přátelství. Vede je k pohybovému rozvoji motivací k pohybu, přináší pozitivní dotekovou stimulaci, rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, koordinaci pohybů a orientaci v prostoru. Pes je pro naše žáky motivujícím prvkem, posiluje jejich soustředění, ochotu spolupracovat nejen v rámci canisterapie. Rozvíjí samostatnost. Canisterapie pomáhá navodit příjemnou atmosféru v naší třídě.

Paní Slezáková je velmi trpělivou a laskavou canisterapeutkou, vždy je připravena potřebám a přáním žáků vyjít vstříc. Canisterapii vede citlivě s ohledem na aktuální stav žáků, jejich schopnost koncentrace pozornosti, ve vztahu k jejich pohybovým možnostem, jejich celkovým schopnostem. Připravuje pro žáky aktivity, které dále rozvíjí jejich pohybové schopnosti, samostatnost. Pomocí jednotlivých úkolů je aktivizuje. Žáci se na její návštěvu velmi těší.

Pes Dante je laskavým a trpělivým canisterapeutickým psem. Canisterapeutku poslouchá. K dětem se chová velmi pěkně, je klidný. Zvládá náročné situace v naší třídě. Velmi si ceníme toho, že vyhledává kontakt i s velmi živým žákem naší třídy, který se na návštěvy canisterapeutickéoho týmu velmi těší.

Celkově hodnotíme působení canisterapeutického týmu v naší třídě jako velmi pozitivní a obohacující. Ve spolupráci bychom chtěli i nadále pokračovat.

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.